Μέλισσες και Περιβαλλοντική Αειφορία - Quiz

Ο άνθρωπος στις προϊστορικές περιόδους συνέλεγε το μέλι από:
Η επανάσταση στην γεωργία προήλθε από την χρήση:
Βασική συνεισφορά της μέλισσας είναι:
Η πλειοψηφία των επαγγελματιών μελισσοκόμων στην Ελλάδα ασκούν νομαδική μελισσοκομία διότι:
Αειφορία ή αειφορική διαχείριση έχουμε όταν λαμβάνουμε υπόψη μας μόνο το περιβάλλον
Επαγγελματίας μελισσοκόμος θεωρείται αυτός που έχει πάνω από:
Ένας μελισσοκόμος μπορεί να βασισθεί μόνο στην παραγωγή μελιού κάθε χρόνο, η οποία είναι σταθερή
Αυξημένη βιοποικιλότητα σημαίνει:
Η αειφορική διαχείριση των μελισσών έχει ως αποτέλεσμα:
Για να μπορέσουν να συμβιώσουν οι μέλισσες και στις καλλιέργειες θα πρέπει:
Από τα μελίσσια που ζουν στην φύση επιβιώνουν:
Η μελισσοκομία είναι ένα κλειστό επάγγελμα και οι πηγές γνώσεις είναι ελάχιστες.
Η μελισσοκομική χρονιά ξεκινάει:
Ένα μελίσσι βρίσκεται στην παραγωγική του φάση:
Τα μελίσσια όταν ξεχειμωνιάζουν μόνο με ζάχαρη ξεκινάνε πιο υγιή την ερχόμενη άνοιξη.
Στην μελισσοκομία επιτρέπεται η χρήση χημικών σκευασμάτων μόνο για:
Το άκαρι βαρρόα αποκτά ανθεκτικότητα στα χημικά ακαρεοκτόνα με τα χρόνια.
Τα μελίσσια δεν πρέπει να τοποθετούνται σε περιοχές με:
Οι περισσότερες βασίλισσες ανήκουν σε καθαρή φυλή μελισσών
Πιο θρεπτική γύρη για τις μέλισσες είναι:
Η κυριότερη ομάδα φυτοφαρμάκων που δημιουργεί πρόβλημα στις μέλισσες είναι:
Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις μέλισσες μέσω:
Επιλέξτε ποια από τα παρακάτω είναι γυρεοδοτικά φυτά
Η καταλληλότερη στιγμή για την καταπολέμηση του ακάρεος βαρρόα είναι:
Κατά την χρήση οργανικών οξέων στην κυψέλη ο μελισσοκόμος:
Το κρίσιμο στάδιο είναι επικίνδυνο για την επιβίωση της κυψέλης διότι:
Οι νέες βασίλισσες πρέπει να προέρχονται από:
Ένα παραγωγικό μελίσσι έχει πληθυσμό:
Τα μελίσσια πρέπει να τοποθετούνται και να μεταφέρονται όλα μαζί.
Ο μελισσοκόμος όταν τοποθετεί τα μελίσσια του σε καλλιέργειες τότε:
Για να είναι βιώσιμη – αειφορική η μελισσοκομία θα πρέπει:
Η σχέση της μέλισσας με την φύση είναι:
Η μέλισσα κατά την παραμονή της σε μία περιοχή, σε μια ακτίνα δράσης 5 χλμ. εκμεταλλεύεται:
Τα μελίσσια κατά την διάρκεια της χρονιάς:
Η χρήση των χημικών ακαρεοκτόνων δημιουργεί προβλήματα εξαιτίας:
Τα οργανικά οξέα έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:
Το μελισσοκομικό σκαθάρι είναι ένας εχθρός ο οποίος:
Η καταστροφή των φυσικών ενδιαιτημάτων των μελισσών οφείλεται:
Ο παραγωγός μπορεί να ψεκάζει τις καλλιέργειες του:
Για να υπάρχει βιώσιμη μελισσοκομία, ο μελισσοκόμος αρκεί να: