3η συνάντηση του προγράμματος

Τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021, οι εταίροι του προγράμματος PlanBee συναντήθηκαν διαδικτυακά για να συζητήσουν σχετικά με την πρόοδο του έργου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η CIVIC έκανε μια πρώτη παρουσίαση του e-learning που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του PlanBee το οποίο περιλαμβάνει όλο το εκπαιδευτικό υλικό που παρήγαγαν οι εταίροι τους τελευταίους μήνες. Η πλατφόρμα e-learning διαθέτει 9 εκπαιδευτικές ενότητες που καλύπτουν όλες τις πτυχές της λειτουργίας μιας επιτυχημένης επιχείρησης μελισσοκομίας. Κάθε ενότητα αποτελείται από παρουσιάσεις σε μορφή power point καθώς και κουίζ για την εξέταση των γνώσεων του χρήστη.

Επιπρόσθετα, η CCS παρουσίασε την πρώτη έκδοση του PlanBee serious game (σοβαρού παιχνιδιού). Όλοι οι εταίροι εξέφρασαν την ικανοποίηση τους σχετικά με τις δυνατότητες, τα γραφικά και το περιεχόμενο του παιχνιδιού. Το επόμενο βήμα είναι η μετάφραση και η δοκιμή του παιχνιδιού απευθείας με μέλη της ομάδας στόχου (μελισσοκόμους).