Εναρκτήρια συνάντηση

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στο Εδιμβούργο του Ηνωμένου Βασιλείου στις 23 Ιανουαρίου 2020 και φιλοξενήθηκε από την CIVIC, η οποία είναι ο συντονιστής του έργου. Εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους συναντήθηκαν, συζήτησαν τα βήματα για την επίτευξη των στόχων του έργου και καθόρισαν τις πρώτες δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν. Η συνάντηση ήταν πραγματικά καρποφόρα και οι εταίροι έχουν ήδη ξεκινήσει την έρευνα για την μελισσοκομία στις χώρες που μετέχουν για τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών. Αυτές θα αποτελέσουν το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την ανάπτυξη του σοβαρού παιχνιδιού για εν δυνάμει μελισσοκόμους.