Η FyG Consultores είναι μια εταιρεία παροχής συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών που ειδικεύεται στην ανάπτυξη επιχειρηματικών και καινοτόμων λύσεων που σχετίζονται με τη στρατηγική και τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ και των start-ups. Η FyG Consultores ιδρύθηκε το 2001 και είναι παρούσα στις διεθνείς αγορές, βοηθώντας τις εταιρείες να καθορίσουν στρατηγικές που τους επιτρέπουν να αναπτυχθούν στις ξένες αγορές και τις διεθνείς επιχειρήσεις. Η εταιρεία, ως προμηθευτής καινοτόμων λύσεων, προσφέροντας επιχειρηματική αξία μέσω της εφαρμογής διεθνούς μεθοδολογίας σε επαγγελματικό επίπεδο, καινοτόμων τύπων, μεθόδων συνεργασίας σε εξαγωγικές κοινοπραξίες και εταιρικές σχέσεις, επιλογής HR και κατάρτισης στον τομέα της διεθνοποίησης, είναι σε θέση να επιταχύνει τις διεθνείς επιχειρήσεις και να αναπτυχθεί για ΜΜΕ και επιχειρηματίες.