Η IDEC είναι μια εταιρία συμβούλων και εκπαίδευσης με έδρα στον Πειραιά, στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την κατάρτιση, την παροχή διαχειριστικών συμβουλών, τη διασφάλιση της ποιότητας, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη ηλεκτρονικής μάθησης και λύσεων πληροφορικής για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Η IDEC δραστηριοποιείται τα τελευταία 30 χρόνια στον τομέα των έργων της ΕΕ. Στον τομέα της Δια Βίου μάθησης η IDEC έχει εμπειρία στις ευρωπαϊκές πολιτικές και ιδίως στα EQF, ECVET, Europass, EQAVET, την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και στις εθνικές αναπροσαρμογές των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Μάθε περισσότερα για την IDEC στον ιστοχώρο της: www.idec.gr.