Η ζωή των μελισσών - Quiz

Ποια μέλισσα ζει πιο πολύ;
Η ζωή της μέλισσας έχει 3 διακριτές φάσεις. Σωστό ή λάθος;
Πώς λέγεται η πρωτεΐνη που παράγουν οι μέλισσες του χειμώνα;
Ο πληθυσμός μιας κυψέλης αλλάζει μέσα στο έτος.
Οι μέλισσες ζευγαρώνουν πάνω σε ένα λουλούδι κοντά στο μελίσσι. Σωστό ή λάθος;
Όλες οι μέλισσες είναι ικανές να αναπαράγονται. Σωστό ή λάθος;
Πόσα αβγά μπορεί να γεννά μια βασίλισσα σε μία ημέρα;
Η βασίλισσα ζευγαρώνει μόνο μια φορά στη ζωή της. Σωστό ή λάθος;
Οι μέλισσες δυσκολεύονται να προσανατολίζονται, όταν ο καιρός είναι νεφελώδης. Σωστό ή λάθος;
Οι μέλισσες επικοινωνούν μόνο μέσω χορευτικών κινήσεων. Σωστό ή λάθος;
Ποιο από τα παραπάνω διαγράμματα αντιστοιχεί στον χορό της παλλόμενης κοιλιάς;
Τι κάνουν αυτές οι μέλισσες;