Υγεία και ασθένειες των μελισσών - Quiz

Ποιο τμήμα του σώματος της μέλισσας επηρεάζει το άκαρι “Acaris woodi”;
Η αδυναμία πτήσης είναι σύμπτωμα:
Ποιο είναι το εικονιζόμενο παράσιτο;
Ποιας νόσου σύμπτωμα είναι η δυσεντερία;
Πρέπει να αντικαθιστάτε τη βασίλισσα κάθε 1 – 2
Να αποφεύγετε να αγοράζετε μεταχειρισμένα εργαλεία
Ποιες από τις παρακάτω θεωρούνται καλές πρακτικές μελισσοκομίας;
Είναι προτιμότερο να ταΐζετε τις μέλισσες χρησιμοποιώντας βαρέλι, παρά απευθείας.
Ποιες από τις παρακάτω μεθόδους χρησιμοποιούνται στην IPM;
Η IPM συνδυάζει διάφορες θεραπευτικές μεθόδους.
Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει;
IPM can only be used for Varroa mites.