Πρακτικές Διαχείρισης (τεχνικές) στη Μελισσοκομία - Quiz

Οι ντόπιες μέλισσες ή αυτές που έχουν προσαρμοστεί την περιοχή σας ταιριάζουν καλύτερα στο κλίμα σας.
Μια αποικία – πυρήνα με 5 πλαίσια πρέπει να περιλαμβάνει:
3. Ένα από τα πλεονεκτήματα της συλλογής σμηνουργίας είναι ότι οι μέλισσες είναι ντόπιες ή προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες.
4. Ένα από τα μειονεκτήματα, όταν συλλέγουμε σμήνη αγνώστου προελεύσεως είναι ότι:
Τα σμήνη πρέπει πάντα να μπαίνουν σε κυψέλες:
Η Κυκλική Μέθοδος (Κουκ) χρησιμοποιείται για:
Πρέπει να επιθεωρείτε μια κυψέλη μόνο
Τι προέχει κατά την επιθεώρηση μιας κυψέλης;