Κινητικότητα Κυψελών - Quiz

Σκοπός της νομαδικής μελισσοκομίας είναι:
Στη νομαδική μελισσοκομία, οι μελισσοκόμοι μπορεί να ταξιδεύουν όλον τον χρόνο σε διάφορες περιοχές.
Η επικονίαση αφορά αποκλειστικά στην ανάπτυξη καρπών.
Οι μελισσοκόμοι – νομάδες μπορούν να βγάζουν κέρδος προσφέροντας υπηρεσίες επικονίασης σε αγρότες και γενικά σε καλλιεργητές.
Οι μέλισσες θεωρούνται από τους καλύτερους επικονιαστές οπωροφόρων δέντρων.
Η επικονίαση μπορεί να γίνεται όλον τον χρόνο, αρκεί να υπάρχει μια ενεργή κυψέλη.
Με τη νομαδική μελισσοκομία μπορεί να αυξάνεται η παραγωγή μελιού γιατί:
Η αλλαγή γεωγραφικής θέσης αυξάνει την παραγωγή του μελιού γιατί:
10. Οι καιρικές συνθήκες και οι κύκλοι καλλιεργειών ωφελούν την παραγωγή μελιού.
Η μεταφορά των μελισσών πρέπει να γίνεται μέρα γιατί:
Οι μελισσοκόμοι – νομάδες χρειάζονται ειδικές άδειες για να μεταφέρουν τις μέλισσές τους.
Η νομαδική μελισσοκομία μπορεί να είναι επικερδής όταν:
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι προετοιμασίας των μελισσών για μεταφορά.