Εκτροφή κι Επιλογή Βασίλισσας - Quiz

Ένα πλεονέκτημα του να εκτρέφουμε μόνοι μας τις βασίλισσές μας είναι ότι:
Για την εκτροφή βασιλισσών, πρέπει να κρατάμε αρχείο, να επιλέγουμε τα «καλά» χαρακτηριστικά και να αναπαράγουμε βασίλισσες από αυτό το γένος.
Όταν επιλέγετε κριτήρια αναπαραγωγής βασιλισσών, πρέπει να κρατάτε αρχείο για:
Η αποικία εκτροφής κελιών είναι:
Οι κηφήνες γίνονται σεξουαλικά ώριμοι σε ηλικία 20 ημερών
Μια βασίλισσα ζευγαρώνει με περίπου 12- 14 κηφήνες
Αν εκτρέφετε βασίλισσες με τη μέθοδο Miller, για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε:
Τι από τα παρακάτω ισχύει για τη μέθοδο Miller;
Τα σφραγισμένα κελία βασιλισσών ιδανικά πρέπει να εισάγονται σε πυρήνες ή κυψελίδια σύζευξης σε ηλικία:
Πόσα ώριμα κελιά βασίλισσας τοποθετούνται στον πυρήνα ή στο κυψελίδιο σύζευξης;
Τα κυψελίδια σύζευξης πρέπει να χρησιμοποιούνται:
Για να στήσετε ένα κυψελίδιο, προσθέτετε:
Αφού στήσετε το κυψελίδιο:
Στο τέλος της σεζόν μπορείτε να ενώσετε αρκετά κυψελίδια:
Για να βγουν οι καλύτερες δυνατές βασίλισσες, ποια ηλικία πρέπει να έχουν οι προνύμφες;
Επιλέγουμε προνύμφες για εμβολιασμό από:
Όταν εμβολιάζουμε προνύμφες, τι από τα παρακάτω ισχύει;
Ανοίγοντας τα τοιχώματα του κελιού με μαχαίρι κατά τον εμβολιασμό:
Όταν εισάγουμε μία βασίλισσα, η αποικία που θα την υποδεχτεί πρέπει:
Όταν εισάγουμε βασίλισσα, πρέπει:
Μπορείτε να δείτε αν έχει βασίλισσα η αποικία σας:
Η ζευγαρωμένη βασίλισσα γίνεται αποδεκτή μετά από μια περίοδο εξοικείωσης και αφού εισαχθεί μέσα σε ειδικό κλουβί
5. Οι βασίλισσες γίνονται πιο εύκολα αποδεκτές σε πυρήνα, με την πιθανότητα επιτυχίας να αυξάνεται, αν ο πυρήνας περιέχει νεαρές μέλισσες
Αν παραλάβετε βασίλισσα ταχυδρομικά:
Για να πιάσετε μια βασίλισσα:
Αν κόψετε τα φτερά της βασίλισσας, αποτρέπετε τη σμηνουργία